w h q e s | .
W H Q E S Usuń
Text or title fragment

Town or region

Volume

Advanced options

Muzyczna baza melodii ludowych powstała jako jedno z działań priorytetowych w Roku Kolberga 2014, realizowana była we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca oraz finansowana ze środków Ministerstwa kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach tego projektu zdigitalizowano 2700 zapisów muzycznych z tomów 1-6 DWOK. Baza zapisów muzycznych z Dzieł Wszystkich Oskara Kolberga kontynuowana jest dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura ludowa i tradycyjna”. W ramach prac nad utrzymaniem i rozbudową Bazy Muzycznej DWOK w roku 2015 zostały włączone zapisy muzyczne z następujących tomów DWOK:
  • Tom 9 Wielkie Księstwo Poznańskie (100)
  • Tom 10 Wielkie Księstwo Poznańskie (118)
  • Tom 11 Wielkie Księstwo Poznańskie (67)
  • Tom 12 Wielkie Księstwo Poznańskie (320)
  • Tom 25 Mazowsze (350)
  • Tom 26 Mazowsze (120)
  • Tom 41 Mazowsze (540)
  • Tom 83 Przemyskie (290)
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dostępna także wersja na Windows Phone (8.1 i wyższe):
 

No results.

Searching...