Tom 36. Wołyń

Wołyń. Obrzędy, melodie, pieśni. Dzieła wszystkie, t. 36. Z brulionów pośmiertnych przy współudziale S. Fiszera i F. Szopskiego wydał J. Tretiak. Wrocław-Poznań 1964. Ss.XII, 452. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1907.

Tom 36 DWOK dostępny jest w postaci cyfrowej TUTAJ (pdf) oraz na portalu polona.pl

Monografia etnograficzna Wołynia została opracowana z materiałów Kolbergowskich i wydana przez Józefa Tretiaka 27 lat po śmierci Kolberga. Wydawca postąpił podobnie jak I. Kopernicki redagujący Przemyskie i wybrał do druku z tek wołyńskich Kolberga tylko część zapisów terenowych Kolberga i jego korespondentów. Pominął zaś całkowicie odpisy ze źródeł drukowanych, sygnalizując je tylko w niepełnym spisie we wstępie. Pozostawił także w rękopisach pieśni polskie z tego terenu i pewną ilość pieśni w dialekcie ukraińskim. Tom zawiera trzy opisy wesela, pieśni obrzędowe weselne i doroczne (razem 148), pieśni powszechne i melodie oraz 25 bajek spisanych około roku 1835 przez Jana Prusinowskiego, a wręczonych Kolbergowi przez autora. Sam Kolberg prowadził badania terenowe na Wołyniu w roku 1862, głównie na polesiu Wołyńskim (okolice Kowla i Włodzimierza) i w okolicach Żytomierza. Materiały pominięte przez Tretiaka wydane zostały w tomie suplementowym do Wołynia (t.84 Dzieł wszystkich).