Monografie regionalne Oskara Kolberga. Założenia i realizacja

Ewa Antyborzec, "Monografie regionalne Oskara Kolberga. Założenia i realizacja"

Publikacja dr Antyborzec stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie dotyczące publikacji o charakterze ogólnym, dotyczącej całości dzieła Lud i Obrazy etnograficzne Oskara Kolberga. Początkowe rozdziały zawierają analizę prac poprzedników wielkiego etnografa oraz ukazują drogę jego samego od gromadzenia pieśni do dokumentowania całości kultury. W dalszej części książki autorka starała się odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu monografie odzwierciedlają przyjęte początkowo założenia Kolberga i jakie przyczyny wpłynęły na końcowy kształt jego dzieła, a także na ile wypracowany przez Kolberga model monografii regionalnej jako gatunek piśmiennictwa wpłynął na późniejsze tego typu publikacje. Uwzględniając sposób redagowania kolejnych serii Ludu i Obrazów etnograficznych, autorka starała się także wykazać wartość dokumentacyjną monografii i odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu postrzegać je można w kategoriach źródła etnograficznego dla badaczy XIX-wiecznej kultury ludowej.

Dr Ewa Antyborzec jest wicedyrektorem Instytutu im. Oskara Kolberga, absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i doświadczoną badaczką kolbergowskich rękopisów.

Related files