Gołbin (Gulbau)

Zapisy z Dolnych Łużyc z Gołbina (Gulbau) pod Chociebużem (Cottbus)
„W wilię dnia ślubu wieczorem śpiewają dziewczęta przed domem narzeczonej jako swej dotychczasowej przyjaciółce i towarzyszce różne pieśni nabożne i świeckie, za co otrzymują ciastka, piwo i wódkę.”

„A górej, górej źówcyšćo,
jjedewej!
Kómoraa połna złoźe – jede – żłoźejow.

To ńejsu žedne złoźeje,
jjedewej!
To su źen móje fryja – jede – fryjaŕe.”