Scena w karczmie - partytura chóralna

Partyturę chóralną "Sceny w karczmie" z rękopisów Kolberga opracował, zredagował i opublikował zespół muzykologów Instytutu im. Oskara Kolberga w Poznaniu jako jedno z zadań priorytetowych Roku Kolberga 2014, realizowanych z Instytutem Muzyki i Tańca ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Niniejszy komunikat należy obowiązkowo zamieścić w materiałach promocyjnych wydarzeń muzycznych wykorzystujących udostępnione materiały.