Antologia pieśni polskich

Kierując się myślą Kolberga pragniemy przybliżyć współczesnemu odbiorcy pokaźny zbiór pieśni, których proweniencja geograficzna obejmuje tereny przedrozbiorowej Rzeczpospolitej, a czas powstania sięga od średniowiecza aż do końca XIX wieku. Przekazujemy zatem zasób pieśni religijnych od wieków związanych z formami pobożności ludowej i praktykowaniem celebracji liturgicznych na wsiach polskich od XVII do XIX wieku. Mamy nadzieję, że zawarte w niniejszej aplikacji zabytki polskiej kultury przyczynią się do wzrostu świadomości społecznej i spożytkowane zostaną także do upowszechniania ich jako dokumentów historycznych, ukazujących ważny element tożsamości narodowej Polaków.

Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe priorytet Kultura ludowa i tradycyjna.

Przejdź do Antologii