Zespół

Zarząd Instytutu im. Oskara Kolberga w Poznaniu

prof. dr hab. Wojciech J. Burszta - Prezes Zarządu
mgr Jan M. Pałka - Wiceprezes i Dyrektor Instytutu
dr Ewa Antyborzec - Wicedyrektor Instytutu
prof. dr hab. Zbigniew Jasiewicz
prof. dr hab. Bogusław Linette
mgr Maciej Prochaska

 

Pracownicy Instytutu

dr Ewa Antyborzec - etnolog

mgr Iwona Chmielewska - etnolog

mgr Elżbieta Krzyżaniak-Miller - filolog

mgr Hanna Pawlak - muzykolog

mgr Agata Skrukwa - filolog

Anna Szymkowiak - filolog

mgr Marlena Vongsay - filolog, teatrolog

mgr Stefania Zielonka - muzykolog

 

Stali współpracownicy

mgr Izabela Kotlarska - filolog, etnolog

mgr Martyna Leszczyńska - bałkanistka, muzykolog

dr Łukasz Smoluch - muzykolog

Alicja Zabrocka - muzykolog, etnolog

 

Rada Naukowa Instytutu im. Oskara Kolberga

prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński - Przewodniczący

dr Ewa Antyborzec - Sekretarz

prof. dr hab. Jan Adamowski

prof. dr hab. Jerzy Bartmiński

prof. dr hab. Wojciech J. Burszta

prof. dr hab. Zbigniew Jasiewicz

prof. dr hab. Jolanta Ługowska

prof. dr hab. Teresa Smolińska

 

Przewodniczący Rady Naukowej DWOK

prof. Julian Krzyżanowski (1962-1976)


prof. Gerard Labuda (1976-2008)


prof. Aleksander Posern-Zieliński (od 2008)