Zespół

Zarząd Instytutu im. Oskara Kolberga w Poznaniu

dr hab. prof. UAM Anna Weronika Brzezińska -  Prezeska Zarządu

mgr Jan M. Pałka - Wiceprezes i Dyrektor Instytutu

dr Ewa Antyborzec - Wicedyrektor Instytutu

mgr Iwona Chmielewska

prof. dr hab. Zbigniew Jasiewicz

mgr Agata Skrukwa

 

Pracownicy Instytutu

dr Ewa Antyborzec - etnolog

mgr Iwona Chmielewska - etnolog

mgr Elżbieta Krzyżaniak-Miller - filolog

mgr Hanna Pawlak - muzykolog

mgr Agata Skrukwa - filolog

 

Stali współpracownicy

mgr Izabela Kotlarska - filolog, etnolog

mgr Martyna Leszczyńska - bałkanistka, muzykolog

mgr Stefania Lewandowska - muzykolog

dr Łukasz Smoluch - muzykolog

Anna Szymkowiak - filolog

mgr Alicja Zabrocka - muzykolog, etnolog

 

Rada Naukowa Instytutu im. Oskara Kolberga

prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński - Przewodniczący

dr Ewa Antyborzec - Sekretarz

prof. dr hab. Jan Adamowski

prof. dr hab. Jerzy Bartmiński
prof. dr hab. Wojciech J. Burszta

prof. dr hab. Zbigniew Jasiewicz

prof. dr hab. Jolanta Ługowska

prof. dr hab. Teresa Smolińska

 

Przewodniczący Rady Naukowej DWOK

prof. Julian Krzyżanowski (1962-1976)


prof. Gerard Labuda (1976-2008)


prof. Aleksander Posern-Zieliński (od 2008)