Schematyczna mapa zasięgu monografii regionalnych O. Kolberga, obejmująca tereny przedrozbiorowej Rzeczpospolitej oraz inne regiony. Dla obszarów będących obecnie w granicach Polski oznaczono granice regionów według podziału zastosowanego przez Kolberga w jego monografiach. Poszczególne partie Mapy Głównej opatrzone są nazwami zaczerpniętymi z monografii regionalnych Kolberga oraz wyróżnione kolorami.

Najedź myszką na region, aby wyświetlić o nim informacje.

Kliknij na region, aby przejść do szczegółów.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
mymap
Zaznaczenie Zaznaczenie Zaznaczenie Zaznaczenie Zaznaczenie Zaznaczenie Zaznaczenie Zaznaczenie Zaznaczenie Zaznaczenie Zaznaczenie Zaznaczenie Zaznaczenie Zaznaczenie Zaznaczenie Zaznaczenie Zaznaczenie Zaznaczenie Zaznaczenie Zaznaczenie Zaznaczenie Zaznaczenie Zaznaczenie Zaznaczenie Zaznaczenie Zaznaczenie