Rękopisy

W Roku Kolberga 2014, dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz współpracy z Biblioteką Uniwersytecką UAM w Poznaniu i Biblioteką Naukową PAN i PAU w Krakowie, zdigitalizowane zostało całe archiwum rękopiśmienne Oskara Kolberga (z lat 1840-1890). Za pośrednictwem Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej udostępniamy ten zbiór pod adresem: http://www.wbc.poznan.pl/publication/427268

Składa się on z dwóch zespołów źródeł opatrzonych sygnaturami Biblioteki PTL i Biblioteki Naukowej PAN i PAU w Krakowie.