Oś czasu

PRZYSUCHA – WARSZAWA – MODLNICA – KRAKÓW

Ważne daty:

 • 1814 – 22 lutego urodził się Henryk Oskar Kolberg
 • 1823 – początek edukacji w Liceum Warszawskim
 • 1824 – początek nauki gry na fortepianie
 • 1830 – rozpoczęcie nauki fortepianu i kompozycji u Józefa Elsnera, wybuch powstania listopadowego i zamknięcie Liceum, pożegnanie z Fryderykiem Chopinem
 • 1831 – śmierć ojca, Juliusza Kolberga, rozpoczęcie pracy w kantorze bankowym S. Fraenkla
 • 1835 – wyjazd na studia muzyczne do Berlina
 • 1839 – pierwsze zapisy melodii ludowych w Wilanowie
 • 1841 – wyprawa terenowa z Warszawy do Czerska
 • 1842 – początek publikacji Pieśni ludu polskiego w wydawnictwie J. K. Żupańskiego; wydano 5 zeszytów do 1845 roku
 • 1845 – rozpoczęcie pracy w Zarządzie Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, z pracy jako księgowy utrzymywał sie do r. 1861
 • 1853 – wystawienie Króla pasterzy do libretta Teofila Lenartowicza w prywatnym salonie muzycznym
 • 1857 – wydanie Pieśni ludu polskiego włączonych później do Ludu
 • 1859 – premiera Króla pasterzy w Teatrze Wielkim, początek współpracy z Encyklopedią powszechną Orgelbranda
 • 1863 – wybuch powstania styczniowego
 • 1865 – opublikowanie programu badawczo-wydawniczego w „Bibliotece Warszawskiej” i wydanie pierwszej monografii regionalnej pt. Sandomierskie
 • 1867 – wydanie cz. I Kujaw
 • 1871 – opuszczenie Warszawy, po krótkim pobycie w Mogilanach przeprowadzka do Modlnicy
 • 1872 – śmierć matki, Karoliny Mercouer Kolbergowej
 • 1873 –powołanie na członka Komisji Antropologicznej Akademii Umiejętności i przewodniczącego jej Sekcji Etnologicznej
 • 1880 – patronat naukowy nad organizacją Wystawy Etnograficznej w Kołomyi
 • 1884 – przeniesienie się z Modlnicy do Krakowa
 • 1889 – jubileusz 50-lecia pracy
 • 1890 – Oskar Kolberg zmarł 3 czerwca

Powiązane multimedia