Instytut

Instytut im. Oskara Kolberga jest placówką naukowo-badawczą i wydawniczą, której zadaniem jest opracowanie i udostępnienie spuścizny jej patrona w postaci edycji Dzieł wszystkich.

W roku 1960 decyzją najwyższych ówczesnych władz państwowych (Rady Państwa) postanowiono opublikować całą spuściznę Kolberga w postaci Dzieł wszystkich jako jeden z pomników tysiąclecia państwa polskiego. Dla realizacji edycji utworzono w PTL odrębną Redakcję Dzieł Wszystkich Oskara Kolberga, której redaktorem naczelnym został prof. Józef Burszta.

Efektem działalności placówki (Instytutu, a wcześniej Redakcji) jest rozpoznanie całości spuścizny Kolberga, wypracowanie specjalistycznego warsztatu edytorskiego w oparciu o systematycznie prowadzone prace naukowo-badawcze, opublikowanie 85 tomów Dzieł wszystkich, a także wielu innych prac z zakresu folklorystyki, etnografii i etnomuzykologii.

Poza swoim głównym zadaniem statutowym Instytut włącza się także do innych działań na rzecz zachowania tradycyjnych wartości kultury narodowej, zgodnie z zaleceniami "Konwencji o ochronie światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego". Wśród działań pozakolbergowskich wymienić należy przede wszystkim digitalizację nagrań archiwalnych polskiego folkloru muzycznego z lata 1945-1992.

Zespół


Redaktorzy, zarząd, rada naukowa, pracownicy instytutu, stażyści, księgowość...

Historia


Prace przygotowawcze do opublikowania spuścizny Kolberga rozpoczęto już w 1958 roku w tzw. ,,Pracowni kolbergowskiej'' PTL, pod kierunkiem prof. Józefa Gajka.

Kontakt


Instytut im. Oskara Kolberga 61-812 Poznań, ul. Kantaka 4 tel./ faks: 61 852-45-10 email: instytut [at] oskarkolberg.pl