Archiwum

Rok obrzędowy u OK


4 marca - Zapusty. Ostatki. Podkoziołek. 5 marca- Środa Popielcowa

Rękopisy


W Roku Kolberga 2014, dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz współpracy z Biblioteką Uniwersytecką UAM w Poznaniu i Biblioteką Naukową PAN i PAU w Krakowie, zdigitalizowane zostało całe archiwum rękopiśmienne Oskara Kolberga (z lat 1840-1890).

Antologia pieśni polskich


Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe priorytet Kultura ludowa i tradycyjna.