Inne publikacje


Monografie regionalne Oskara Kolberga. Założenia i realizacja

Ewa Antyborzec Cena det. 25 zł

Produkt niedostępny

Etnogadki. Opowiastki o dawnych obrzędach i zwyczajach

Monika Michaluk, Witold Przewoźny, Michał Stachowiak. Cena det. 55 zł

Produkt niedostępny

Ja daję właśnie materiał... O dziele Oskara Kolberga w dwusetną rocznicę Jego urodzin

Publikacja "Ja daję właśnie materiał..." to zbiór tekstów przedstawicieli różnych dyscyplin współczesnej humanistyki. Cena det. 25 zł

Produkt niedostępny

Kulturowe kody - etnologiczne klucze

Zamieszczone w książce szkice tematycznie związane są z szerokim spektrum zainteresowań naukowych doktora Jacka Bednarskiego. Cena det. 25 zł

Produkt niedostępny

Kulturowe światy wsi polskiej

Anna Szyfer Cena det. 25 zł

Produkt niedostępny