Ja daję właśnie materiał... O dziele Oskara Kolberga w dwusetną rocznicę Jego urodzin

Ja daję właśnie materiał... O dziele Oskara Kolberga w dwusetną rocznicę Jego urodzin

Wydawca: Instytut im. Oskara Kolberga

ISBN 978-83-932586-9-7

Poznań 2015

Format: 170 x 240

534 strony