Utwory fortepianowe

Zamieszczone tu (w pliku zip) wydania utworów fortepianowych Kolberga opracowano z okazji Roku Kolberga 2014 na podstawie tomu 69 Dzieł wszystkich Kolberga oraz jego zapisów rękopiśmiennych.

U w a g a !

W celu wydrukowania utworów na całych stronach prosimy w oknie drukowania zaznaczyć opcję 'fit to page' ('dopasuj do strony') i NIE zaznaczać opcji 'Choose paper source by PDF size' ('Wybierz źródło papieru według formatu PDF').

Nagrania zaprezentowane poniżej pochodzą z płyty Oskar Kolberg kompozytor (wyd. DUX 2014), którą można zakupić tutaj.

 

Nagrania utworów fortepianowych Oskara Kolberga zrealizowane przez firmę DUX ramach Programu MKIDN „Kolberg 2014 – Promesa”. Licencja IMIT.

 

Oskar Kolberg kompozytor vol. 1: Utwory na fortepian solo 

Mariusz Rutkowski – fortepian

Powiązane multimedia

1. Mazur
2. Mazur - Mazourkas 1847 op. 8, nr 1
3. Mazur
4. Kujawiak – Sześć kujawiaków 1850 op. 19, nr 4
5. Mazur
6. Polonaise – Six polonaises op. 1, nr 2
7. Polonaise – Six polonaises op. 1, nr 6
8. Six contredanses françaises 1844 op. 4
9. Six contredanses françaises 1844 op. 4
10. Six contredanses françaises 1844 op. 4
11. Six contredanses françaises 1844 op. 4
12. Six contredanses françaises 1844 op. 4
13. Six contredanses françaises 1844 op. 4
14. Valse
15. Mazur
16. Mazurka – Mazurka d’apres un theme populaire
17. Kujawiak Kujawiaki w stylu gminnym 1844, z. 1 nr 9
18. Mazur – Dwa mazury 1841, nr 2
19. Mazur
20. Mazur – Mazourkas 1847 op. 8, nr 9
21. Mazur
22. Polonaise – Six polonaises op. 1, nr 1
23. Polka – Polka pour le piano 1859
24. Grande Valse Brillante 1861 op. 23
25. Wielki Mazur Fantastyczny