Dzieła Wszystkie

Spis wszystkich wydanych tomów "Dzieł wszystkich" z odnośnikami do krótkich opisów ich zawartości, numery, lata wydania itd. oraz informacje o dostępności tomów w księgarni internetowej.
Seria wydawana pod opieka naukową Polskiej Akademii Nauk ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Tom 1. Pieśni ludu polskiego

Pieśni ludu polskiego. Dzieła wszystkie, t.1. Wstępy J. Gajek, J. Krzyżanowski i M. Sobieski. Red. J. Gajek i M. Sobieski. Wrocław-Poznań 1961. Ss.LVI + 480, 10 tablic kolor. mapa. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Warszawa 1857.

Produkt niedostępny

Tom 2. Sandomierskie

Sandomierskie. Dzieła wszystkie, t. 2. Wrocław-Poznań 1962. Ss. 286, ilustr., 2 tablice kolor. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Warszawa 1865.

Cena: 40,00 PLN

Tom 3. Kujawy cz. I

Kujawy, cz. I. Dzieła wszystkie, t.3. Wrocław-Poznań 1962. Ss.350, ilustr., 2 tablice kolor. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Warszawa 1867.

Cena: 40,00 PLN

Tom 4. Kujawy cz. II

Kujawy, cz. II. Dzieła wszystkie, t.4. Wrocław-Poznań 1962. Ss.320, 2 tablice kolor. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Warszawa 1867.

Produkt niedostępny

Tom 5. Krakowskie cz. I

Krakowskie, cz. I. Dzieła wszystkie, t. 5. Wrocław - Poznań 1962. Ss. VIII, 380, ilustr., 2 tablice kolor. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1871.

Cena: 40,00 PLN

Tom 6. Krakowskie cz. II

Krakowskie, cz. II. Dzieła wszystkie, t.6. Wrocław-Poznań 1963. Ss.VI, 536, ilustr. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1873.

Cena: 40,00 PLN

Tom 7. Krakowskie cz. III

Krakowskie, cz.III. Dzieła wszystkie, t.7. Wrocław-Poznań 1962. Ss.XVIII, 350, ilustr. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1874.

Produkt niedostępny

Tom 8. Krakowskie cz. IV

Krakowskie, cz.IV. Dzieła wszystkie, t.8. Wrocław-Poznań 1962. Ss.XIV, 368, ilustr. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1875.

Produkt niedostępny

Tom 9. W. Ks. Poznańskie cz. I

W.Ks. Poznańskie, cz.I. Dzieła wszystkie, t.9. Wrocław-Poznań 1963. Ss.IV, 320, 2 tablice kolor. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1875.

Produkt niedostępny

Tom 10. W. Ks. Poznańskie cz. II

W.Ks. Poznańskie, cz.II. Dzieła wszystkie, t.10. Wrocław-Poznań 1963. Ss.II, 388. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1876.

Produkt niedostępny

Tom 11. W. Ks. Poznańskie cz. III

W.Ks. Poznańskie, cz. III. Dzieła wszystkie, t.11. Wrocław-Poznań 1963. Ss.XII, 148, 1 tablica. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1877.

Cena: 40,00 PLN

Tom 12. W. Ks. Poznańskie cz. IV

W.Ks. Poznańskie, cz. IV. Dzieła wszystkie, t.12, Wrocław-Poznań 1963. Ss.VIII, 334. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1879.

Cena: 40,00 PLN

Tom 13. W. Ks. Poznańskie cz. V

W.Ks. Poznańskie, cz. V. Dzieła wszystkie, t.13. Wrocław-Poznań 1963. Ss.XVI, 210. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1880.

Cena: 40,00 PLN

Tom 14. W. Ks. Poznańskie cz. VI

W.Ks. Poznańskie, cz. VI. Dzieła wszystkie, t.14. Wrocław-Poznań 1962. Ss.IX, 392. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1881.

Cena: 40,00 PLN

Tom 15. W. Ks. Poznańskie cz. VII

W.Ks. Poznańskie, cz. VII. Dzieła wszystkie, t.15. Wrocław-Poznań 1962. Ss.X, 324. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1882.

Produkt niedostępny

Tom 16. Lubelskie, cz. I

Lubelskie, cz. I. Dzieła wszystkie, t. 16. Wrocław - Poznań 1962. Ss. IV, 330, tablica kolor. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1883.

Produkt niedostępny

Tom 17. Lubelskie, cz. II

Lubelskie, cz. II. Dzieła wszystkie, t. 17. Wrocław - Poznań 1962. Ss. VI, 244, tablica kolor. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1884.

Produkt niedostępny

Tom 18. Kieleckie, cz. I

Kieleckie, cz.I. Dzieła wszystkie, t.18. Wrocław-Poznań 1963. Ss.II, 244. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1885.

Cena: 40,00 PLN

Tom 19. Kieleckie, cz. II

Kieleckie, cz.II. Dzieła wszystkie, t.19. Wrocław-Poznań 1963. Ss.IV, 266. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1886.

Cena: 40,00 PLN

Tom 20. Radomskie, cz. I

Radomskie, cz. I. Dzieła wszystkie, t. 20. Wrocław - Poznań 1964. Ss. VIII, 312. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1887.

Cena: 40,00 PLN

Tom 21. Radomskie, cz. II

Radomskie, cz. II. Dzieła wszystkie, t. 21. Wrocław - Poznań 1964. Ss. VI, 244. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1888.

Produkt niedostępny

Tom 22. Łęczyckie

Łęczyckie. Dzieła wszystkie, t. 22. Wrocław-Poznań 1964. Ss.VIII, 280. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1889.

Cena: 40,00 PLN

Tom 23. Kaliskie, cz. I

Kaliskie, cz. I. Dzieła wszystkie, t. 23. Wrocław-Poznań 1964. Ss.VI, 272, 1 tablica kolor. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1890.

Cena: 40,00 PLN

Tom 24. Mazowsze, cz. I

Mazowsze, cz. I. Dzieła wszystkie, t. 24. Wrocław-Poznań 1963. Ss.XII, 356, 3 tablice kolor. Reedycja fooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1885.

Produkt niedostępny

Tom 25. Mazowsze, cz. II

Mazowsze, cz. II. Dzieła wszystkie, t. 25. Wrocław-Poznań 1963. Ss.VI, 304, 1 tablica kolor. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1886.

Produkt niedostępny

Tom 26. Mazowsze, cz. III

Mazowsze, cz. III. Dzieła wszystkie, t. 26. Wrocław-Poznań 1963. Ss.XIV, 372, ilustr., 2 tablice kolor. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1887.

Produkt niedostępny

Tom 27. Mazowsze, cz. IV

Mazowsze, cz. IV. Dzieła wszystkie, t. 27. Wrocław-Poznań 1964. Ss.XII, 400, ilustr. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1888.

Produkt niedostępny

Tom 28. Mazowsze, cz. V

Mazowsze, cz. V. Dzieła wszystkie, t. 28. Wrocław-Poznań 1964. Ss.X, 380, ilustr., 1 tablica kolor. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1890.

Produkt niedostępny

Tom 29. Pokucie, cz. I

Pokucie, cz. I. Dzieła wszystkie, t. 29. Wrocław-Poznań 1962. Ss.XIV, 360, ilustr. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1882.

Cena: 40,00 PLN

Tom 30. Pokucie, cz. II

Pokucie, cz. II. Dzieła wszystkie, t. 30. Wrocław-Poznań 1963. Ss.X, 300. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1883.

Produkt niedostępny

Tom 31. Pokucie, cz. III

Pokucie, cz. III. Dzieła wszystkie, t. 31. Wrocław-Poznań 1963. Ss.XII, 344, ilustr. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1888.

Produkt niedostępny

Tom 32. Pokucie, cz. IV

Pokucie, cz. IV. Dzieła wszystkie, t. 32. Wrocław-Poznań 1962. Ss.XII, 328. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1889.

Produkt niedostępny

Tom 33. Chełmskie, cz. I

Chełmskie, cz. I. Dzieła wszystkie, t. 33. Wrocław-Poznań 1964. Ss.XII, 372, ilustr. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1890.

Produkt niedostępny

Tom 34. Chełmskie, cz. II

Chełmskie, cz. II. Dzieła wszystkie, t. 34. Z materiałów pośmiertnych wydał I. Kopernicki, Wrocław-Poznań 1964. Ss.X, 268, ilustr. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1891.

Cena: 40,00 PLN

Tom 35. Przemyskie

Przemyskie. Dzieła wszystkie, t. 35. Z pośmiertnych materiałów wydał I. Kopernicki. Przedmowa I. Kopernickiego. Wrocław-Poznań 1964. Ss.XX, 244, ilustr. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1891.

Produkt niedostępny

Tom 36. Wołyń

Wołyń. Obrzędy, melodie, pieśni. Dzieła wszystkie, t. 36. Z brulionów pośmiertnych przy współudziale S. Fiszera i F. Szopskiego wydał J. Tretiak. Wrocław-Poznań 1964. Ss.XII, 452. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1907.

Produkt niedostępny

Tom 37-38. Miscellanea, cz. I-II

Miscellanea, cz. I-II. Dzieła wszystkie, t. 37-38. W przygotowaniu do druku.

Produkt niedostępny

Tom 39. Pomorze

Pomorze. Dzieła wszystkie, t. 39. Z rękopisów opracowali J. Kądziołka i D. Pawlakowa, red. tekstów gwarowych M. Gruchmanowa i Z. Zagórski. Red. J. Burszta. Wrocław-Poznań 1965. Ss.XLII, 570, ilustr. Wstęp: J. Burszta <i>Spuścizna rękopiśmienna Oskara Kolberga i jej opracowanie</i>.

Produkt niedostępny

Tom 40. Mazury Pruskie

Mazury Pruskie. Dzieła wszystkie, t. 40. Z rękopisów opracowali W. Ogrodziński i D. Pawlak. Red. D. Pawlak. Wrocław-Poznań 1966. Ss.XLVIII, 678, ilustr.

Cena: 40,00 PLN

Tom 41. Mazowsze, cz. VI

Mazowsze,  cz. VI. Dzieła wszystkie, t. 41. Z rękopisów opracowali A. Pawlak, M. Tarko i T. Zdancewicz. Wstęp J. Burszta. Red. M. Tarko. Wrocław-Poznań 1969. Ss.LXVIII, 584, ilustr.

Cena: 40,00 PLN

Tom 42. Mazowsze, cz. VII

Mazowsze,  cz. VI. Dzieła wszystkie, t. 41. Z rękopisów opracowali A. Pawlak, M. Tarko i T. Zdancewicz. Wstęp J. Burszta. Red. M. Tarko. Wrocław-Poznań 1969. Ss.LXVIII, 584, ilustr.

Produkt niedostępny

Tom 43. Śląsk

Mazowsze, cz. VII. Dzieła wszystkie, t. 42. Z rękopisów opracowali A. Pawlak, M. Tarko i T. Zdancewicz. Red. M. Tarko. Wrocław-Poznań 1970. Ss.864, ilustr.

Cena: 40,00 PLN

Tom 44. Góry i Podgórze, cz. I

Góry i Podgórze, cz. I. Dzieła wszystkie, t. 44. Z rękopisów opracowali Z. Jasiewicz i D. Pawlak. Red. E. Miller. Wrocław-Poznań 1968. Ss.XL, 436, ilustr.

Produkt niedostępny

Tom 45. Góry i Podgórze, cz. II

Góry i Podgórze, cz. II. Dzieła wszystkie, t. 45. Z rękopisów opracowali Z. Jasiewicz i D. Pawlak. Red. E. Miller. Wrocław-Poznań 1968. Ss.654, ilustr.

Produkt niedostępny

Tom 46. Kaliskie i Sieradzkie

Kaliskie i Sieradzkie. Dzieła wszystkie, t. 46. Z rękopisów opracowali J. Lisakowski i W. Sobisiak. Red. D. Pawlak i A. Skrukwa. Wrocław-Poznań 1967. Ss.XIX, 588, ilustr.

Cena: 40,00 PLN

Tom 47. Podole

Podole. Dzieła wszystkie, t. 47. Z rękopisów i druków zebrała i opracowała Danuta Pawlakowa. Poznań 1994. Ss.XL, 230, ilustr.

Cena: 40,00 PLN

Tom 48. Tarnowskie-Rzeszowskie

Tarnowskie-Rzeszowskie. Dzieła wszystkie, t.48. Z rękopisów opracowali J. Burszta i B. Linette. Red. J. Burszta. Wrocław-Poznań 1967. Ss.XXVII, 364, ilustr., 1 tablica kolor.

Produkt niedostępny

Tom 49. Sanockie-Krośnieńskie, cz. I

Sanockie-Krośnieńskie, cz. I. Dzieła wszystkie, t. 49. Z rękopisów opracowali B. Linette i T. Skulina. Wstęp A. Kwilecki. Red. A. Skrukwa. Wrocław-Poznań 1974. Ss.LX, 552, ilustr., 2 tablice kolor.

Produkt niedostępny

Tom 50. Sanockie-Krośnieńskie, cz. II

Sanockie-Krośnieńskie, cz. I. Dzieła wszystkie, t. 49. Z rękopisów opracowali B. Linette i T. Skulina. Wstęp A. Kwilecki. Red. A. Skrukwa. Wrocław-Poznań 1974. Ss.LX, 552, ilustr., 2 tablice kolor.

Produkt niedostępny

Tom 51. Sanockie-Krośnieńskie, cz. III

Sanockie-Krośnieńskie, cz. III. Dzieła wszystkie, t. 51. Z rękopisów opracował T. Skulina. Red. A. Skrukwa. Wrocław-Poznań 1973. Ss.488, ilustr. 1 tablica kolor.

Produkt niedostępny

Tom 52. Białoruś-Polesie

Białoruś-Polesie. Dzieła wszystkie, t. 52. Z rękopisów opracowali S. Kasperczak i A. Pawlak. Wstęp M. Olechnowicz. Red. A. Skrukwa. Wrocław-Poznań 1968. Ss.XLIV, 572, ilustr.

Produkt niedostępny

Tom 53. Litwa

Litwa. Dzieła wszystkie, t. 53. Z rękopisów opracowali Cz. Kudzinowski i D. Pawlak. Wstęp W. Armon. Red. M. Tarko. Wrocław-Poznań 1966. Ss.XXVI, 564, ilustr.

Cena: 40,00 PLN

Tom 54. Ruś Karpacka, cz. I

Ruś Karpacka, cz. I. Dzieła wszystkie, t. 54. Z rękopisów opracowali A. Demartin, B. Linette i M. Tarko. Wstęp O. Gajkowa, rec. i konsultant W. Kuraszkiewicz. Red. M. Tarko. Wrocław-Poznań 1970. Ss. LXXIV, 340, ilustr. 1 tablica kolor.

Cena: 40,00 PLN

Tom 55. Ruś Karpacka, cz. II

Ruś Karpacka, cz. II. Dzieła wszystkie, t. 55. Z rękopisów opracowali A. Demartin, B. Linette i M. Tarko. Rec. i konsultant W. Kuraszkiewicz. Red. M. Tarko, Wrocław-Poznań 1971. Ss.568, ilustr.

Produkt niedostępny

Tom 56. Ruś Czerwona, cz. I

Ruś Czerwona, cz. I. Dzieła wszystkie, t. 56. Z rękopisów opracowali W. Kuraszkiewicz, B. Linette, M. Tarko. Wstęp O. Gajkowa. Red. M. Tarko. Wrocław-Poznań 1976. Ss.LXXXI, 445, ilustr.

Produkt niedostępny

Tom 57. Ruś Czerwona, cz. II

Ruś Czerwona, cz. II, z.1-2. Dzieła wszystkie, t. 57/1-57/2. Z rękopisów opracowali W. Kuraszkiewicz, B. Linette, M. Tarko. Red. M. Tarko. T.57/1 Wrocław-Poznań 1978, t.57/2 Wrocław-Poznań 1979. Ss.1436, ilustr.

Cena: 40,00 PLN

Tom 58. Materiały do etnografii Słowian wschodnich

Materiały do etnografii Słowian wschodnich. Dzieła wszystkie, t. 58. W opracowaniu.

Produkt niedostępny

Tom 59/I. Materiały do etnografii Słowian zachodnich i południowych. Cz. I Łużyce.

Materiały do etnografii Słowian zachodnich i południowych. Cz. I Łużyce. Dzieła wszystkie, t. 59 cz. I. Z rękopisów opracowali B. Linette i A. Skrukwa, konsultacje językowe F. Michałk. Wrocław-Poznań 1985. Ss. LII, 347, ilustr.

Cena: 40,00 PLN

Tom 59/II. Materiały do etnografii Słowian zachodnich i południowych. Cz. II Czechy, Słowacja

Materiały do etnografii Słowian zachodnich i południowych.Cz. II Czechy, Słowacja. Dzieła wszystkie, t. 59/2. Z rękopisów i ze źródeł drukowanych zebrała i opracowała oraz opatrzyła wstępem E. Millerowa. Opracowanie filologiczne pieśni A. Gawarecka, opracowanie muzykologiczne D. Pawlakowa. Poznań 2001. Ss. LXXIII, 158, ilustr.

Produkt niedostępny

Tom 59/III. Materiały do etnografii Słowian zachodnich i południowych. Cz. III Słowiańszczyzna południowa

Materiały do etnografii Słowian zachodnich i południowych. Cz. III Słowiańszczyzna południowa. Dzieła wszystkie, t. 59/3. Z rękopisów i ze źródeł drukowanych zebrała i opracowała E. Millerowa. Opracowanie filologiczne pieśni przysłów M. Jakóbiec-Semkowowa, opracowanie muzykologiczne D. Pawlakowa. Poznań 2001. Ss. CIV, 326, ilustr.

Produkt niedostępny

Tom 60. Przysłowia

Przysłowia. Dzieła wszystkie, t. 60. Z rękopisów opracował i zredagował S. Świrko. Wrocław-Poznań 1967. Ss. LX, 628 ilustr.

Produkt niedostępny

Tom 61. Pisma muzyczne, cz. I.

Pisma muzyczne, cz. I. Dzieła wszystkie, t. 61. Z rękopisów i źródeł drukowanych wydał i wstępem opatrzył M. Tomaszewski. Przypisy D. Pawlak, M. Tomaszewski. Współpraca edytorska i redakcyjna E. Miller, D. Pawlak, Wrocław-Poznań 1975. Ss. LIX, 404, ilustr.

Cena: 40,00 PLN

Tom 62. Pisma muzyczne, cz. II.

Pisma muzyczne, cz. II. Dzieła wszystkie, t. 62. Z rękopisów i ze źródeł drukowanych zebrał M. Tomaszewski. Tekst i przypisy opracowała D. Pawlak. Red. E. Miller, D. Pawlak. Wrocław-Poznań 1981. Ss. 809, ilustr.

Produkt niedostępny

Tom 63. Studia, rozprawy i artykuły

Studia, rozprawy i artykuły. Dzieła wszystkie, t. 63. Z rękopisów i ze źródeł drukowanych opracowały E. Miller i A. Skrukwa. Wstęp J. Burszta, M. Gruchmanowa, A. Posern-Zieliński. Red. E. Miller i A. Skrukwa. Wrocław-Poznań 1971. Ss. XLVIII, 672, ilustr.

Cena: 40,00 PLN

Tom 64. Korespondencja Oskara Kolberga, cz. I (1837-1876)

Korespondencja Oskara Kolberga, cz. I (1837-1876). Dzieła wszystkie, t. 64. Zebrała i opracowała M. Turczynowiczowa. Rec. i konsultant Z. Szweykowski. Red. A. Skrukwa i E. Krzyżaniak. Wrocław-Poznań 1965. Ss.XL, 696, ilustr. tablica genealogiczna.

Produkt niedostępny

Tom 65. Korespondencja Oskara Kolberga, cz. II (1877-1882)

Korespondencja Oskara Kolberga, cz. II (1877-1882). Dzieła wszystkie, t. 65. Zebrała i opracowała M. Turczynowiczowa. Rec. i konsultant Z. Szweykowski. Opracowanie komentarzy i red. A. Skrukwa i E. Krzyżaniak-Miller. Wrocław-Poznań 1966. Ss.740, ilustr.

Cena: 40,00 PLN

Tom 66. Korespondencja Oskara Kolberga, cz. III (1883-1890)

Korespondencja Oskara Kolberga, cz. III (1883-1890). Dzieła wszystkie, t. 66. Zebrała i opracowała M. Turczynowiczowa. Rec. i konsultant Z. Szweykowski. Opracowanie komentarzy i red. A. Skrukwa i E. Krzyżaniak-Miller. Wrocław-Poznań 1969. Ss. VI, 896, ilustr.

Cena: 40,00 PLN

Tom 67. Pieśni i melodie ludowe w opracowaniu fortepianowym, cz. I-II

Pieśni i melodie ludowe w opracowaniu fortepianowym, cz. I-II. Dzieła wszystkie, t. 67. Z druków i rękopisów opracował A. Pawlak. Red. D. Pawlakowa. Wrocław-Poznań. Cz.I 1986. Ss.XVIII, 702, ilustr. Cz. II 1989. Ss. 335, ilustr.

Cena: 40,00 PLN

Tom 68. Kompozycje wokalno-instrumentalne

Kompozycje wokalno-instrumentalne. Dzieła wszystkie, t. 68. Z rękopisów i ze źródeł drukowanych zebrała i opracowała D. Idaszak. Red. H. Pawlak. Poznań 1990. XL, Ss. 680, ilustr.

Cena: 40,00 PLN

Tom 69. Kompozycje fortepianowe

Kompozycje fortepianowe. Dzieła wszystkie, t. 69. Z druków i rękopisów opracowała Danuta Idaszak. Red. Danuta Pawlak. Poznań 1995. Ss. XXX, 732, ilustr.

Cena: 40,00 PLN

Tom 70. Pieśni ludu polskiego. Suplement do t. 1.

Pieśni ludu polskiego. Suplement do t. 1. Dzieła Wszystkie, t. 70. Z rękopisów i ze źródeł drukowanych zebrała i opracowała Agata Skrukwa. Opracowanie muzykologiczne Maciej Prochaska. Poznań 2003. Ss. LXII, 206, ilustr.

Cena: 40,00 PLN

Tom 71. Sandomierskie

Sandomierskie. Suplement do t. 2 Dzieła Wszystkie. t. 71. Z rękopisów i ze źródeł drukowanych zebrały, opracowały i opatrzyły wstępem E. Antyborzec i A. Sawicka. Poznań 2001. Ss. XXXIV, 222, ilustr.

Cena: 40,00 PLN

Tom 72/I. Kujawy. Suplement do t. 3 i 4, cz. I

Kujawy. Suplement do t. 3 i 4, cz. I, Dzieła wszystkie t. 72/I. Z rękopisów i ze źródeł drukowanych zebrały i opracowały Danuta Pawlak i Agata Skrukwa. Poznań 2009. Ss. XXIV, 472, ilustr.

Cena: 40,00 PLN

TOM 72/II KUJAWY. SUPLEMENT DO T.3-4, CZ II

Kujawy. Suplement do t. 3-4, cz II, Dzieła wszystkie t. 72/II. Z rękopisów opracowały Danuta Pawlak i Agata Skrukwa. Poznań 2014. Ss. CI, 370, ilustr.32.

Cena: 40,00 PLN

Tom 73/I, 73/II, 73/III. Krakowskie. Suplement do t. 5-8

Krakowskie. Suplement do t. 5-8 Dzieła wszystkie t. 73/I-III. Z rękopisów i źródeł drukowanych zebrały i opracowały Elżbieta Millerowa, Danuta Pawlakowa i Agata Skrukwa. Poznań 2005. Ss. CXV, 521 + 542 + 585, ilustr.

Cena: 40,00 PLN

Tom 74. Wielkie Księstwo Poznańskie. Suplement do t. 9-15

Wielkie Księstwo Poznańskie. Suplement do t. 9-15. W przygotowaniu.

Produkt niedostępny

Tom 75. Lubelskie. Suplement do t. 16-17

Lubelskie. Suplement do t. 16-17. Dzieła Wszystkie t. 75. Z rękopisów i ze źródeł drukowanych zebrali i opracowali B. Linette i A. Skrukwa. Poznań 1998. Ss. XLVIII, 368, ilustr.

Cena: 40,00 PLN

Tom 76. Kieleckie. Suplement do t. 18-19

Kieleckie. Suplement do tomów 18-19. Dzieła Wszystkie Oskara Kolberga, t. 76. Z rękopisów i ze źródeł drukowanych zebrały i opracowały Ewa Antyborzec i Hanna Pawlak. Poznań 2011. Ss. XXX, 694, ilustr., mapa.

Cena: 40,00 PLN

Tom 77/I, 77/II. Radomskie. Suplement do t. 20 i 21

Radomskie. Suplement do t. 20 i 21 Dzieła Wszystkie, t. 77/I. Z rękopisów i źródeł drukowanych zebrały i opracowały Ewa Antyborzec i Aleksandra Sawicka. Poznań 2005. Ss. 392, il. 4. Tom 77/II Poznań 2006. Ss. 496, il. 4.

Cena: 40,00 PLN

Tom 78. Łęczyckie. Suplement do t. 22

Łęczyckie. Suplement do t. 22. Dzieła wszystkie t. 78. Red. Ewa Antyborzec. Poznań 2016. ss. XLIV, 505. Ilustr.

Cena: 40,00 PLN

Tom 79. Kaliskie. Suplement do t.23

Kaliskie. Suplement do t. 23. Dzieła wszystkie t. 79. Z rękopisów i źródeł drukowanych zebrali i opracowali Iwona Chmielewska i Maciej Prochaska. Poznań 2016. Ss. XXXIII, 279, ilustr.

Cena: 40,00 PLN

Tom 80/I. Mazowsze. Suplement do t. 24-28

Mazowsze. Suplement do t. 24-28. Dzieła wszystkie t. 80/I. Z rękopisów i ze źródeł drukowanych wybrały i opracowały Ewa Antyborzec, Hanna Pawlak. Poznań 2020, ss. LXXVIIII+ 267, ilustr.

Cena: 40,00 PLN

Tom 81. Pokucie. Suplement do t. 29-32 DWOK

Pokucie. Suplement do t. 29-32 DWOK. Dzieła wszystkie t. 81. Z rękopisów i źródeł drukowanych zebrała i opracowała Agata Skrukwa, opracowanie muzykologiczne Anna Kustra. Poznań 2008. Ss . LXII i 378, il. 4.

Cena: 40,00 PLN

Tom 82. Chełmskie. Suplement do t. 33-34 DWOK

Chełmskie. Suplement do t. 33-34 DWOK. Dziela wszystkie t. 82. Z rękopisów i źródeł drukowanych zebrała i opracowała Elżbieta Millerowa. Opracowanie muzykololgiczne Bogusław Linette. Poznań 2004. Ss. LXXXVI + 410, ilustr.

Cena: 40,00 PLN

Tom 82. Chełmskie. Suplement do t. 33-34. Aneks.

Chełmskie. Suplement do t. 33-34. Dzieła wszystkie t. 82, aneks. Z rękopisów zebrała i opracowała Elżbieta Millerowa. Poznań 2020, ss. XXXIV+127, 57 ilustr.

Cena: 40,00 PLN

Tom 83/I,83/II. Przemyskie. Suplement do tomu 35 DWOK

Tom 83/I, 83/II. Przemyskie. Suplement do tomu 35 DWOK. Dzieła wszystkie Oskara Kolberga t. 83/I. Z rękopisów i źródeł drukowanych zebrała i opracowała Elżbieta Millerowa. Opracowanie muzykologiczne Maciej Prochaska. Poznań 2011. Ss. C, 440 + 552, ilustr.

Cena: 40,00 PLN

Tom 84. Wołyń. Suplement do t. 36

Wołyń. Suplement do t. 36, Dzieła Wszystkie, t.84. Z rękopisów i źródeł drukowanych zebrała i opracowała Agata Skrukwa. Opracowanie muzykologiczne Anna Ruda. Poznań 2002. Ss. LIV, 506, ilustr.

Cena: 40,00 PLN

Tom 85. Biografia Oskara Kolberga

Biografia Oskara Kolberga. Dzieła wszystkie, t. 85. W przygotowaniu do druku.

Produkt niedostępny

Tom 86. Indeksy

Indeksy. Dzieła wszystkie, t. 86 i następne. W opracowaniu.

Produkt niedostępny