Tom 57. Ruś Czerwona, cz. II

Ruś Czerwona, cz. II, z.1-2. Dzieła wszystkie, t. 57/1-57/2. Z rękopisów opracowali W. Kuraszkiewicz, B. Linette, M. Tarko. Red. M. Tarko. T.57/1 Wrocław-Poznań 1978, t.57/2 Wrocław-Poznań 1979. Ss.1436, ilustr.

Aby otworzyć postać cyfrową tomu, kliknij tutaj (zeszyt 1).

Aby otworzyć postać cyfrową tomu, kliknij tutaj (zeszyt 2).

Drugą część monografii podzielono ze względu na dużą objętość na dwa osobno oprawione woluminy (zeszyty), zachowując ciągłość numeracji stron i pieśni. Tom zawiera w z.1 pieśni powszechne: zalotne i miłosne, o małżeństwie i rodzinie oraz ballady, w z.2 pozostałe działy pieśni ludowych, pieśni szlacheckie i mieszczańskie, tańce, wierzenia, opowieści, gry i zabawy, przysłowia oraz informacje o języku. W tomie tym znajduje się w sumie 2125 pieśni. Melodii zapisał Kolberg ponad 1100 i jest to największy, a zarazem reprezentatywny zbiór muzyki ludowej z tego terenu. Stosunkowo szczupłe są natomiast rozdziały dotyczące wierzeń i prozy ludowej.