Tom 50. Sanockie-Krośnieńskie, cz. II

Sanockie-Krośnieńskie, cz. II. Dzieła wszystkie, t. 50. Z rękopisów opracowali B. Linette i T. Skulina. Red. A. Skrukwa. Wrocław-Poznań 1972. Ss.448, ilustr., 1 tablica kolor.

Aby otworzyć postać cyfrową tomu, kliknij tutaj.

Druga część monografii zawiera pieśni powszechne oraz tańce i melodie bez tekstu.Opublikowano tu 662 pieśni (402 z melodiami) i ponad 100 melodii z kilkoma opisami tańców. Wszystkie melodie zanotował Kolberg w terenie, z jego zapisów pochodzi też większość tekstów pieśni. Niewielka ich część to odpisy ze źródeł drukowanych. Zaprezentowany w tomie XIX-wieczny repertuar pieśniowy polskich i ukraińskich grup etnicznych jest najbogatszym zbiorem z tego regionu w naszej literaturze przedmiotu.