Tom 75. Lubelskie. Suplement do t. 16-17

Lubelskie. Suplement do t. 16-17. Dzieła Wszystkie t. 75. Z rękopisów i ze źródeł drukowanych zebrali i opracowali B. Linette i A. Skrukwa. Poznań 1998. Ss. XLVIII, 368, ilustr.

Wydano pod opieką naukową Polskiej Akademii Nauk ze środków Komitetu Badań Naukowych.

Aby otworzyć postać cyfrową tomu, kliknij tutaj.

Tom ten jest dopełnieniem monografii regionalnej wydanej przez Kolberga w dwu tomach w latach 1883 i 1884. W części suplementowej zawiera materiały pominięte wówczas w druku, a zachowane w rękopisach, są to gównie pieśni i melodie taneczne (razem ponad 300 zapisów nutowych), a także bajki, przysłowia i zagadki. Do uzupełniających materiałów należy także bogaty zespół rycin. Składają się nań rysunki autorstwa Kolberga, W. Ciesielskiego i kilku nieznanych dziś osób, oraz fotografie, w tym także oryginały fotografii, które były podstawą litografii wydanych przez Kolberga w Lubelskiem.

W części komentarzowej znajdują się przypisy źródłowe do tekstów i melodii wydanych przez Kolberga w cz. I i II Lubelskiego, opracowane na podstawie zachowanych rękopisów terenowych, korespondencji itp. oraz publikacji, z których Kolberg korzystał. Indeksy obejmują całość kolbergowskich materiałów z Lubelskiego.