Tom 21. Radomskie, cz. II

Radomskie, cz. II. Dzieła wszystkie, t. 21. Wrocław - Poznań 1964. Ss. VI, 244. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1888.

Tom 21 DWOK dostępny w postaci cyfrowej na portalu polona.pl

Dostępny jest też Tom 77 (Radomskie. Suplement do Tomów 20 i 21) w postaci cyfrowej.
Postać cyfrowa Tomu 77/I w formacie pdf (ok. 6,7MB): CZYTAJ
Postać cyfrowa Tomu 77/II w formacie pdf (ok. 24,5MB): CZYTAJ

Część druga monografii Radomskiego zawiera pieśni i tańce, rozdział o wierzeniach i przesądach oraz bajki. Na pieśni i tańce składają się 352 teksty z melodiami, przy czym rozdziały te opracował Kolberg prawie wyłącznie na podstawie własnych materiałów terenowych. Rozdziały dotyczące wierzeń ludowych i bajek oparte są w większym stopniu na odpisach z literatury. Obydwa tomy Radomskiego zawierają pewną liczbę materiałów uzupełniających wydane bezpośrednio przed nimi tomy Kieleckiego i ponad dwadzieścia lat wcześniejsze Sandomierskie, a duża liczba odsyłaczy do wariantów tekstów i melodii ściśle wiąże te opracowania. Jest to tym ważniejsze, że monografie te obejmują duży naturalny region północnej Małopolski, a wewnętrzne granice między nimi w Ludzie Kolberga wynikły w znacznym stopniu ze sztucznych podziałów administracyjnych.