Terminologia dramatu i teatru w polskim Oświeceniu

Maria Rutkowska

Terminologia dramatu i teatru w polskim Oświeceniu


cena det. 25 zł

Wydawca:
Instytut im. Oskara Kolberga w Poznaniu
ISBN 83 921727-4-4
Rok wydania : 2007
Liczba stron: 684
Format: 170 x 220
Dziedzina: słowniki/encyklopedie, historia teatru

Jest to kompletny słownik terminologiczny z zakresu teatru i dramatu polskiego Oświecenia, oparty na niezwykle wszechstronnych studiach nad całym piśmiennictwem epoki.

Oświecenie było okresem ogromnego zainteresowania teatrem i dramatem i szczególnym etapem w rozwoju terminologii z tego zakresu. Powstała wówczas pierwsza polska scena publiczna, która stała sie Teatrem Narodowym, a słownictwo ukształtowane w tym okresie jest w znacznej mierze żywe i użyteczne także dziś.

Słownikowa części pracy liczy ponad 900 wyrazów-haseł, udokumentowanych przez około czterdzieści tysięcy poświadczeń ich użycia. Przejrzysty układ alfabetyczny dla haseł i chronologiczny dla ich dokumentacji wraz z systemem odsyłaczy pozwalają szybko i łatwo dotrzeć do poszukiwanych informacji. Poprzedzająca słownik część pierwsza zawiera analizy kilku wybranych tematów (m.in. architektura teatralna, publiczność, osoby, aktor).

Jest to pozycja niezbędna przede wszystkim dla teatrologów, badaczy literatury i języka, historyków sztuki, socjologów kultury, kulturoznawców, a także studentów szkół teatralnych i pracowników teatrów oraz wszystkich zainteresowanych teatrem.

Kompletność zasobu słownikowego, bogata dokumentacja, czytelna i otwarta konstrukcja, pozwalajaca ogarnąć tak obszerny materiał, sprawiają, że praca posiada wyjatkową wartość i znaczenie naukowe.

Powiązane multimedia