Dzieła wybrane Józefa Burszty

W roku 2014 mija setna rocznica urodzin Profesora dra Józefa Burszty, wieloletniego redaktora Dzieł Wszystkich Oskara Kolberga. Z tej okazji Instytut im. Oskara Kolberga przygotował specjalne elektroniczne wydanie pięciu książek, a do każdej z nich zostało przygotowane nowe wprowadzenie. 

 

Na płycie znalazły się następujące pozycje:

Wieś i karczma, Wyd. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1950

Społeczeństwo i karczma. Propinacja, karczma i sprawa alkoholizmu w społeczeństwie polskim XIX w., Wyd. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1951

Wprowadzenie: Kacper Pobłocki, Wódka – historia Polaków

Od osady słowiańskiej do wsi współczesnej. Wyd. Ossolineum, Wrocław 1958

Wprowadzenie: Arkadiusz Jełowicki, Czytając krajobraz kulturowy wsi Bursztą

Kultura ludowa – kultura narodowa. Szkice i rozprawy, Wyd. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1974

Wprowadzenie: Wojciech Józef Burszta, Jędrzej Burszta, Chłopi w kulturze narodowej. Wizja 1.0

Chłopskie źródła kultury, Wyd. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1985

Wprowadzenie: Anna Weronika Brzezińska, O źródłach, sentymentach i modach

 

Profesor Józef Burszta (1914-1987), to socjolog, etnograf, badacz i popularyzator kultur regionalnych. Badacz terenowy i fotograf. Redaktor Dzieł Wszystkich Oskara Kolberga. Autor licznych publikacji podejmujących tematykę związaną z kulturą ludową, społecznościami chłopskimi, folkloryzmem, ziemiami zachodnimi i północnymi. Wychowawca wielu pokoleń etnologów.

Powiązane multimedia