Kulturowe światy wsi polskiej

Anna Szyfer

Kulturowe światy wsi polskiej. Eseje

Wydawca: Instytut im. Oskara Kolberga

ISBN 978-83-945557-3-3

Poznań 2017

Format: 170 x 240

131 stron