Początki polskiej etnologii i antropologii kulturowej

Zbigniew Jasiewicz

Początki polskiej etnologii i antropologii kulturowej (od końca XVIII wieku do roku 1918)

Wydawca: Instytut im. Oskara Kolberga

ISBN 978-83-62298-27-3

Poznań 2011

Format: 170 x 220

288 stron 

Streszczenia w języku angielskim i rosyjskim, indeks

 

Dziedzina: etnologia, antropologia kulturowa, kulturoznawstwo

 

Praca przedstawia rozwój zainteresowań i badań etnologicznych na ziemiach polskich w okresie wymienionym w tytule i ich przekształcenie się w dyscyplinę naukową. Poszukiwaniami objęto obszar tematyczny wyznaczony przez problematykę współczesnej etnologii/antropologii kulturowej, szerszy w porównaniu z poprzednimi opracowaniami dziejów etnologii. Podstawę źródłową stanowiła literatura oraz materiały z archiwów w Polsce, Rosji i na Ukrainie. Omówiono działalność badaczy ważnych dla rozwoju etnologii/antropologii kulturowej, takich jak Hugo Kołłątaj, Stanisław Staszic, Tadeusz Czacki, Maria Czarnowska, Zorian Dołęga Chodakowski, Ryszard Berwiński, Jan Rymarkiewicz, Wincenty Przybylski, Oskar Kolberg, Zygmunt Gloger, Izydor Kopernicki, Jan Karłowicz, Ludwik Krzywicki, Maria Antonina Czaplicka, Bronisław Malinowski i wielu innych.

Polska etnologia/antropologia kulturowa, ukształtowana pod wpływem warunków miejscowych i w sytuacji braku państwa narodowego, pełniąc funkcje poznawcze i społeczne wobec własnego środowiska, pozostawała otwarta na idee płynące z nauki światowej i uczestniczyła w jej rozwoju. Przedstawiając jej historię, uwzględniono znaczenie przyjmowania terminów i teorii naukowych, integrowania się odrębnych dotąd kierunków badań, tworzenia instytucji oraz profesjonalizacji badaczy.

Książka jest przeznaczona dla etnologów i antropologów kulturowych, kulturoznawców, socjologów, historyków nauki oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem polskiej myśli kulturoznawczej.

Powiązane multimedia