Od etnografii wsi do antropologii współczesności

Książka "Od etnografii wsi do antropologii współczesności" powstała z okazji setnej rocznicy urodzin Profesora Józefa Burszty – wybitnego uczonego, współtwórcy i głównego architekta powojennej polskiej etnologii oraz nauczyciela kilku pokoleń etnografów, antropologów, socjologów wsi i folklorystów. Szkice zamieszczone w niniejszym tomie są świadectwem nieprzemijającej wartości dorobku naukowego Profesora. Ich autorzy to zarówno doświadczeni badacze, jak i reprezentanci młodego pokolenia. W książce znalazły się także teksty i wypowiedzi samego Józefa Burszty. Dotyczą one zagadnień, którymi zajmował się Profesor w różnych okresach swojej kariery zawodowej. Wszystkie teksty – odczytane łącznie – składają się na portret człowieka, który żył nie tylko nauką, zwłaszcza sprawami kultury, jej dziejami, teraźniejszością i przyszłością, lecz z pasją poświęcał się także działalności społecznej i propagowaniu tak bardzo ukochanej przez siebie etnologii.

Pozycja ta wydana została przy współpracy z Komitetem Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk.

Powiązane multimedia