Góralskie pnioki

Góralskie pnioki. Tradycyjne więzi rodowe i ich wpływ na współczesną kulturę Podhala

Wydawca: Instytut im. Oskara Kolberga

ISBN 978-83-945557-6-4

Poznań 2018

Format: 165 x 235

445 stron 

Książka prezentuje wyniki prowadzonych przez Autorkę na Podhalu badań nad więzami społecznymi, które łączą zamieszkujących ten teren Górali. Poddając analizie nie tylko zagadnienie tradycji rodzinnej i rodowej wśród Górali Podhalańskich, ale również kwestię odzwierciedlenia wzajemnych relacji i stosunku do miejsca zamieszkania w nazewnictwie, Autorka stara się nakreślić charakterystykę tamtejszego złożonego społeczeństwa. Punktem wyjścia do rozważań nad tradycyjnymi więziami rodowymi i wpływem, jaki wywierają one na kulturę Podhala, jest góralska antroponimia, której cechą charakterystyczną są rozbudowane przydomki nadawane członkom góralskich rodów – w zamieszczonym na końcu książki indeksie nazw osobowych figuruje ponad 1100 (sic!) odnotowanych przez Autorkę zestawień imion, nazwisk i przydomków. Pozycja obowiązkowa dla wszystkich zainteresowanych kulturą, historią i specyfiką Podhala.