Oskar Kolberg 1814-1890

Autor tekstu:   Agata Skrukwa
Wydawca: Instytut im. Oskara Kolberga oraz Instytut Muzyki i Tańca
Objętość: 184 strony
Format:167 x 232
Nakład: 1200 egz. 
Oprawa: twarda, folia
 

Książka jest popularno-naukową biografią Oskara Kolberga, prezentuje więc bieg jego życia i warunki, w jakich kształtowały się jego plany naukowe i wydawnicze, a duża ilość rycin przybliża czytelnikowi metody pracy XIX-wiecznego badacza.  Oskar Kolberg w połowie XIX w. opracował wielki program badania kultury ludowej, tj. zebrania źródeł dla polskiej etnografii. Realizował go poprzez wieloletnie badania terenowe i opracowywanie monografii regionalnych wydawanych pod tytułem „Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce”. Zawierają one opisy etnograficzne, teksty pieśni, bajek, przysłów itp., a przede wszystkim tysiące melodii wokalnych i instrumentalnych zapisanych ze słuchu w czasie spotkań z ludowymi wykonawcami. W tej dziedzinie, w takiej skali nie posiada źródeł XIX-wiecznych żaden naród w Europie. 

Obok  książki będącej biografią Oskara Kolberga wydano również płytę – audiobook.  Płyta ta  zawiera tekst nagrany przez Krzysztofa Kowalewskiego oraz nagrania muzyczne pochodzące ze zbiorów Oskara Kolberga. 

Powiązane multimedia