"Temu daj, temu daj, co mu kurek stoi...", czyli Kolberg dla dorosłych

"Temu daj, temu daj, co mu kurek stoi..." czyli Kolberg dla dorosłych

Z materiałów Oskara Kolberga wybrała i opracowała Ewa Antyborzec

 

Wydawca: Instytut im. Oskara Kolberga

ISBN 978-83-932586-7-3

Poznań 2014

56 stron 

 

W kolbergowskim archiwum zachowała się pokaźna liczba tekstów, których autor Ludu nie mógł opublikować ze względu na cenzurę obyczajową. Prezentowany zbiorek zawiera niewielką część tych zapisków, ułożoną zgodnie ze schematem przyjętym przez Oskara Kolberga w jego monografiach. Niektóre teksty zostały też opatrzone krótkim komentarzem autorki opracowania. Ilustracje w stylu epoki zostały wykonane współcześnie. (z przedmowy)

Powiązane multimedia