Kulturowe kody - etnologiczne klucze

Kulturowe kody - etnologiczne klucze. Szkice dedykowane doktorowi Jackowi Bednarskiemu

Zamieszczone w książce szkice tematycznie związane są z szerokim spektrum zainteresowań naukowych doktora Jacka Bednarskiego.
Książka w formacie pdf: Klik!

Wydawca: Instytut im. Oskara Kolberga

ISBN 978-83-945557-4-0

Poznań 2017

Format: 170 x 240

195 stron