EIFM - Elektroniczny Indeks Folkloru Muzycznego

EIFM (Elektroniczny Indeks Folkloru Muzycznego) zawiera zapisy muzyczno-tekstowe z materiałów drukowanych i rękopiśmiennych Oskara Kolberga. W pierwszej kolejności umieszczane są w nim pieśni - najliczniej reprezentowany gatunek folkloru w dziełach Kolberga. Jak dotąd opracowano ich 2700Aplikacja pozwala na przeglądanie i wyszukiwanie treści z użyciem specjalnie przygotowanego w tym celu interfejsu.