Turyczany

Majątek Turyczany należał do rodziny Sierakowskich, których Kolberg odwiedził na przełomie lata i jesieni 1862 roku. Wówczas też najprawdopodobniej zebrał większość materiałów dotyczących tej miejscowości.  
 
Szczedrówki:
 
Hej weczor dobry pane hospodaru od tebe
hej odczyń, odczyń dwir woroteczka od sebe
hej jak odczynasz, to dobre uczynysz.
Bih tebe zowe na poradojku do sebe.
Hej zastyłajte tysowi stoły obrosom
pryjde do tebe Najświatsza Matka z Jezusom. 
Jak Najświatsza Matka, to Syn Boży z weczery,
ozradujut sia wsejki anbeły na nebi.
Popod nebesami rajskije ptachy litały
i tam pastyryje Bożeho Syna litały
Oj zmowno, zmowno po pacierwy, zmowno,
niechajże to bude Hospodu Bohu pryjomno.
 
Pieśni miłosne:
 
Tuman jawor, tuman jawor
ta tuman dołynoju
ne poprawdi kozak żyje
z swojeju diwczynoju
 
A czomu, diwcza, żyta ne żała?
W neduzi łeżała. 
Na szczo, diwcza, snopy małyji?
Bo tisno wiazała;
na szczo, diwcza, kopa nyźko?
Bo w dołyny składała. 
 
Czomu diwcza chata ne biła?
Wydno dubowaja. 
Czomu diwcza za miż ne szła?

Ładowanie...

Indeksy