Mińsk

Wiadomo, że w 1837 roku Kolberg pracował w Mitawie jako prywatny nauczyciel muzyki i że przebywał wówczas na Litwie i Białorusi. W wykazie swoich podróży pisał, że w tym roku odbył podróż do Homla, Mińska, Wilna, Mitawy, Rygi i Windawy i że powracał przez Wilno i Białystok, prawdopodobnie do Warszawy.

Ładowanie...

Indeksy