Scena w karczmie - głosy orkiestrowe

Głosy orkiestrowe "Sceny w karczmie" z rękopisów Kolberga zostały opracowane, zredagowane i opublikowane zespół muzykologów Instytutu im. Oskara Kolberga w Poznaniu jako jedno z zadań priorytetowych Roku Kolberga 2014, realizowanych z Instytutem Muzyki i Tańca ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Niniejszy komunikat należy obowiązkowo zamieścić w materiałach promocyjnych wydarzeń muzycznych wykorzystujących udostępnione materiały.

Poniżej znajduje się archiwum zawierające wszystkie głosy orkiestrowe. Do jego otwarcia wymagany jest http://www.win-rar.com/start.html?&L=0