Podole

Z folklorem Podola Kolberg zetknął się po raz pierwszy w 1858 roku, przygotowując do wydania własny zbiór Pieśni ludu z Podola rosyjskiego. Natomiast pierwszy jego pobyt na tych terenach datowany jest na rok 1867.

Prowadził wówczas badania na tak zwanym „Podolu galicyjskim”, a więc na terenach między Seretem a Zbruczem, należących wówczas do zaboru austriackiego. Ponownie przyjechał na Podole dziesięć lat po pierwszej podróży, czyli w 1877 roku i tym razem także prowadził badania na terenach zaboru austriackiego. Kolberg planował jeszcze powtórzenie badań w 1880 roku, ale nie doszło ono do skutku.

Materiały do regionu opublikowano w ramach edycji Dzieł wszystkich, zob. Podole (DWOK T. 47).

Ładowanie...