Ruś Czerwona

Od początku swojej pracy badawczej Oskar Kolberg planował opracowanie monografii Rusi Czerwonej. Mimo zebrania dużej ilości materiałów zadania tego nie udało mu się zrealizować.

Nazwa Ruś Czerwona pochodzi od grodu Czerwień. Tereny te w czasach Kolberga zasiedlone były przez ludność polską i ruską. Spośród miejscowości, z których pochodzą materiały do tego regionu, wiadomo, że Kolberg był kilkakrotnie w Baryszu, wsi koło Buczacza. Po raz pierwszy odwiedził Barysz w 1867 roku, następnie w 1871, a później jeszcze w latach 1876 i 1877, goszcząc u Róży i Stanisława Szawłowskich, właścicieli tych dóbr. Odwiedzał też trzykrotnie, w latach 1861, 1863 i 1868, Amelię i Hipolita Bochdanów, właścicieli majątku w Zadwórzu.

Monografia Rusi Czerwonej wydana została w ramach edycji Dzieł wszystkich, zob. DWOK T. 56 i 57.

Barysz


Barysz, wieś niedaleko Buczacza, od pokoleń należała do rodziny Szawłowskich.

Zadwórze


Właśnie w Zadwórzu, oddalonym wówczas o dwie stacje kolejowe od Lwowa, Kolberg rozpoczął swoje badania nad kulturą Rusi Czerwonej.