Sandomierskie

Pierwsza niepełna monografia etnograficzna Kolberga z roku 1865, obejmuje powiaty: sandomierski i opatowski.
Materiały do regionu zob. DWOK T. 2, DWOK, T. 20–21 i DWOK T. 77/I i 77/II.

Sandomierskie i Radomskie to dla Kolberga dawna Ziemia Sandomierska, dlatego pomimo wydania oddzielnej monografii regionu sandomierskiego, autor „Ludu” opisał te tereny ponownie w monografii regionu radomskiego.

O mieszkańcach tych ziem pisał:
„Wszelkie znamiona materialnego bytu i umysłowego życia sandomierskiego ludu treścią swą nader bogate przedstawiają pole dla badacza dawnych wyobrażeń i urządzeń społecznych tej dzielnicy Polski. Tyczy się to zarówno pewnych zwyczajów obrzędowych, dłużej tu, niż gdzieindziej przechowywanych, jak i licznych tradycyj niewątpliwie z odległej odziedziczonych przeszłości”.

Ładowanie...

Powiązane tomy

DWOK 2. Sandomierskie