Czechy, Słowacja

Kolberg odwiedził Czechy po raz pierwszy w 1829 roku jako 15-latek, a później, jako początkujący zbieracz, w 1841 roku.
W pozostawionych przez niego skromnych materiałach znaczną cześć stanowią zapisy filologa i badacza Słowiańszczyzny Andrzeja Kucharskiego oraz materiały Wacława Dundera, czeskiego tłumacza i etnografa, a tylko część z nich to plon sporadycznych kontaktów Kolberga z folklorem czeskim i słowackim.

Ten ostatni mógł zostać zarejestrowany podczas podróży w Tatry, na Podhale, w Pieniny i Beskidy. Skromny dorobek w zakresie badań nad kulturą ludową Czech i Słowacji jest wynikiem nie tylko ograniczonego kontaktu Kolberga z tymi terenami. W miarę upływu czasu coraz bardziej koncentrował się na badaniach nad kulturą ludową dawnej Rzeczpospolitej, ze szczególnym uwzględnieniem jej terenów wschodnich.