Kaliskie

Na terenie Kaliskiego Kolberg przebywał kilkakrotnie w latach 1843 i 1863.

Gościnność tamtejszego ziemiaństwa oraz częste podróże związane z jego ówczesną pracą księgowego w Zarządzie Drogi Warszawsko-Wiedeńskiej, sprzyjały nawiązywaniu kontaktów oraz podejmowaniu szerokich badań na tym terenie.
W tym czasie Kolberg odwiedził szereg miejscowości m. in.: Cielce, Krasice, Wieluń, Częstochowę, a z zebranych tam obszernych materiałów udało mu się za życia wydać tylko część.

Wydane przez Kolberga materiały znalazły się w monografii Kaliskie, wydanej w 1890 roku, zob. DWOK T. 23; ich uzupełnieniem jest publikacja Kaliskie i Sieradzkie, wydana w 1967 roku, zob. DWOK T. 46.

Ładowanie...

Powiązane tomy

DWOK 46. Kaliskie i Sieradzkie

DWOK 23. Kaliskie cz. I