Chełmskie

O ludności zamieszkującej tereny Lubelskiego i Chełmskiego (ówczesna gubernia lubelska) Kolberg w 1883 roku pisał:

„Gubernia lubelska posiada w zachodniej części ludność polską obrządku łacińskiego, gdy część jej wschodnio-południową zajmuje ludność ruska, dziś obrządku greko-wschodniego”.

Kultura ludności polskiej opisana została w „Lubelskiem”, a mieszkających we wschodniej części guberni Rusinów Kolberg opisał w „Chełmskiem”.

Ładowanie...

Powiązane tomy

DWOK 34. Chełmskie cz. II

DWOK 33. Chełmskie, cz. I