Mazury Pruskie

Kolberg odwiedził Mazury Pruskie przy okazji swojego pobytu na Pomorzu, skąd udał się do Królewca, a dalej do Ełku i Giżycka. Podroż ta miała miejsce we wrześniu 1875 roku.

Brakowało tutaj gościnnych domów ziemiańskich i był on zdany na własne środki materialne (w poważnym zakresie zapewniła mu je Komisja Antropologiczna Akademii Umiejętności w Krakowie) oraz na nowe i raczej przygodne znajomości. Podróż miała charakter poszukiwawczy nie tyle w sensie badań terenowych, ile zbliżenia się do miejscowych zbieraczy folkloru oraz znawców zagadnienia. Kolberg nawiązał kontakty w Królewcu z pastorem Hermanem Pełką, w Giżycku z redaktorem Marcinem Gierszem i w Ełku z superintendentem Karolem Remusem i proboszczem Reinholdem Giżyckim.

Materiały do regionu wydane zostały w ramach edycji Dzieł wszystkich, zob. Mazury Pruskie (DWOK T. 40)

Działdowo


Strona w przygotowaniu.

Ełk


Ełk, niemiecki Lyck, w XIX wieku miasto powiatowe w Prusach Wschodnich, słynące z zamku krzyżackiego, kilku kościołów ewangelickich, jednego katolickiego, gimnazjum i innych szkół.

Giżycko


Kolberg tak pisze o tym mieście: „Leży ono na północnym wybrzeżu Newotyńskiego jeziora i liczy przeszło 4000 mieszkańców, po większej części zniemczonych Mazurów; wygląda wcale niebrzydko.

Kraplewo


Strona w przygotowaniu.

Nibork


Strona w przygotowaniu.

Olsztynek


Strona w przygotowaniu.

Ostróda


Strona w przygotowaniu.

Węgorzewo


Strona w przygotowaniu.

Ładowanie...