Wielkie Księstwo Poznańskie

Pobyty w Poznaniu związane były początkowo prawdopodobnie z kontaktami o charakterze wydawniczym. W latach czterdziestych współpracował tu Kolberg z Janem Żupańskim, w którego wydawnictwie publikował zbiory pieśni ludowych z akompaniamentem.

W latach późniejszych nawiązał Kolberg szereg kontaktów z wielkopolskim ziemiaństwem, które zaowocowały możliwością prowadzenia przez niego badań w różnych miejscach Wielkiego Księstwa Poznańskiego.
Wśród najważniejszych miejsc, które stały się terenem jego badań były majątki ziemskie: Czeszewo, Morownica, Pakosław i Dębicz. W roku 1868 roku Kolberg przez cały tydzień odwiedzał siedzibę PTPN i dokonywał odpisów zebranych tam materiałów dotyczących historii i etnografii, zwanych „szematami”.

Materiały dotyczące Wielkopolski opublikowane zostały w siedmiotomowej monografii Wielkie Księstwo Poznańskie wydanej w latach 1875–1882, zob. DWOK T. 9–15.

 

Zobacz strój poznańskich Bambrów w portalu strojeludowe.net

Ładowanie...

Powiązane tomy

DWOK 9. W. Ks. Poznańskie cz. I

DWOK 10. W. Ks. Poznańskie cz. II

DWOK 11. W. Ks. Poznańskie cz. III

DWOK 13. W. Ks. Poznańskie cz. V

DWOK 12. W Ks. Poznańskie cz. IV

DWOK 13. W. Ks. Poznańskie cz. V

DWOK 14. W. Ks. Poznańskie cz. VI