Księgarnia

Tom 59/I. Materiały do etnografii Słowian zachodnich i południowych. Cz. I Łużyce.

Materiały do etnografii Słowian zachodnich i południowych. Cz. I Łużyce. Dzieła wszystkie, t. 59 cz. I. Z rękopisów opracowali B. Linette i A. Skrukwa, konsultacje językowe F. Michałk. Wrocław-Poznań 1985. Ss. LII, 347, ilustr.

Produkt niedostępny

Tom 59/II. Materiały do etnografii Słowian zachodnich i południowych. Cz. II Czechy, Słowacja

Materiały do etnografii Słowian zachodnich i południowych.Cz. II Czechy, Słowacja. Dzieła wszystkie, t. 59/2. Z rękopisów i ze źródeł drukowanych zebrała i opracowała oraz opatrzyła wstępem E. Millerowa. Opracowanie filologiczne pieśni A. Gawarecka, opracowanie muzykologiczne D. Pawlakowa. Poznań 2001. Ss. LXXIII, 158, ilustr.

Produkt niedostępny

Tom 59/III. Materiały do etnografii Słowian zachodnich i południowych. Cz. III Słowiańszczyzna południowa

Materiały do etnografii Słowian zachodnich i południowych. Cz. III Słowiańszczyzna południowa. Dzieła wszystkie, t. 59/3. Z rękopisów i ze źródeł drukowanych zebrała i opracowała E. Millerowa. Opracowanie filologiczne pieśni przysłów M. Jakóbiec-Semkowowa, opracowanie muzykologiczne D. Pawlakowa. Poznań 2001. Ss. CIV, 326, ilustr.

Produkt niedostępny

Tom 63. Studia, rozprawy i artykuły

Studia, rozprawy i artykuły. Dzieła wszystkie, t. 63. Z rękopisów i ze źródeł drukowanych opracowały E. Miller i A. Skrukwa. Wstęp J. Burszta, M. Gruchmanowa, A. Posern-Zieliński. Red. E. Miller i A. Skrukwa. Wrocław-Poznań 1971. Ss. XLVIII, 672, ilustr.

Produkt niedostępny

Tom 64. Korespondencja Oskara Kolberga, cz. I (1837-1876)

Korespondencja Oskara Kolberga, cz. I (1837-1876). Dzieła wszystkie, t. 64. Zebrała i opracowała M. Turczynowiczowa. Rec. i konsultant Z. Szweykowski. Red. A. Skrukwa i E. Krzyżaniak. Wrocław-Poznań 1965. Ss.XL, 696, ilustr. tablica genealogiczna.

Produkt niedostępny

Tom 65. Korespondencja Oskara Kolberga, cz. II (1877-1882)

Korespondencja Oskara Kolberga, cz. II (1877-1882). Dzieła wszystkie, t. 65. Zebrała i opracowała M. Turczynowiczowa. Rec. i konsultant Z. Szweykowski. Opracowanie komentarzy i red. A. Skrukwa i E. Krzyżaniak-Miller. Wrocław-Poznań 1966. Ss.740, ilustr.

Produkt niedostępny

Tom 66. Korespondencja Oskara Kolberga, cz. III (1883-1890)

Korespondencja Oskara Kolberga, cz. III (1883-1890). Dzieła wszystkie, t. 66. Zebrała i opracowała M. Turczynowiczowa. Rec. i konsultant Z. Szweykowski. Opracowanie komentarzy i red. A. Skrukwa i E. Krzyżaniak-Miller. Wrocław-Poznań 1969. Ss. VI, 896, ilustr.

Produkt niedostępny

Tom 67. Pieśni i melodie ludowe w opracowaniu fortepianowym, cz. I-II

Pieśni i melodie ludowe w opracowaniu fortepianowym, cz. I-II. Dzieła wszystkie, t. 67. Z druków i rękopisów opracował A. Pawlak. Red. D. Pawlakowa. Wrocław-Poznań. Cz.I 1986. Ss.XVIII, 702, ilustr. Cz. II 1989. Ss. 335, ilustr.

Produkt niedostępny

Tom 68. Kompozycje wokalno-instrumentalne

Kompozycje wokalno-instrumentalne. Dzieła wszystkie, t. 68. Z rękopisów i ze źródeł drukowanych zebrała i opracowała D. Idaszak. Red. H. Pawlak. Poznań 1990. XL, Ss. 680, ilustr.

Produkt niedostępny

Tom 80/I. Mazowsze. Suplement do t. 24-28

Mazowsze. Suplement do t. 24-28. Dzieła wszystkie t. 80/I. Z rękopisów i ze źródeł drukowanych wybrały i opracowały Ewa Antyborzec, Hanna Pawlak. Poznań 2020, ss. LXXVIIII+ 267, ilustr.

Produkt niedostępny

Tom 81. Pokucie. Suplement do t. 29-32 DWOK

Pokucie. Suplement do t. 29-32 DWOK. Dzieła wszystkie t. 81. Z rękopisów i źródeł drukowanych zebrała i opracowała Agata Skrukwa, opracowanie muzykologiczne Anna Kustra. Poznań 2008. Ss . LXII i 378, il. 4.

Produkt niedostępny

Tom 82. Chełmskie. Suplement do t. 33-34 DWOK

Chełmskie. Suplement do t. 33-34 DWOK. Dziela wszystkie t. 82. Z rękopisów i źródeł drukowanych zebrała i opracowała Elżbieta Millerowa. Opracowanie muzykololgiczne Bogusław Linette. Poznań 2004. Ss. LXXXVI + 410, ilustr.

Produkt niedostępny

Tom 82. Chełmskie. Suplement do t. 33-34. Aneks.

Chełmskie. Suplement do t. 33-34. Dzieła wszystkie t. 82, aneks. Z rękopisów zebrała i opracowała Elżbieta Millerowa. Poznań 2020, ss. XXXIV+127, 57 ilustr.

Produkt niedostępny

Tom 83/I,83/II. Przemyskie. Suplement do tomu 35 DWOK

Tom 83/I, 83/II. Przemyskie. Suplement do tomu 35 DWOK. Dzieła wszystkie Oskara Kolberga t. 83/I. Z rękopisów i źródeł drukowanych zebrała i opracowała Elżbieta Millerowa. Opracowanie muzykologiczne Maciej Prochaska. Poznań 2011. Ss. C, 440 + 552, ilustr.

Produkt niedostępny

Tom 84. Wołyń. Suplement do t. 36

Wołyń. Suplement do t. 36, Dzieła Wszystkie, t.84. Z rękopisów i źródeł drukowanych zebrała i opracowała Agata Skrukwa. Opracowanie muzykologiczne Anna Ruda. Poznań 2002. Ss. LIV, 506, ilustr.

Produkt niedostępny

Subskrypcja

Aby zagwarantować sobie otrzymywanie wszystkich ukazujących się tomów, Instytut proponuje udział w subskrypcji lub złożenie pisemnego zamówienia na stałą dostawę kolejnych tomów.
Uczestnicy subskrypcji wnoszą przedpłaty i otrzymują każdy ukazujący się kolejny tom Dzieł wszystkich ze zniżką ok. 15%, a wysyłka odbywa się na koszt wydawcy.

Stali odbiorcy

Ta grupa otrzymuje kolejne tomy Dzieł wszystkich bez przedpłat, płacąc za książki przelewem dopiero po ich otrzymaniu. Odbiorcy ci jednak płacą pełną, aktualną cenę oraz porto.

Sprzedaż hurtowa, detaliczna, wysyłkowa i poprzez internet (także komis) poszczególnych tomów Dzieł wszystkich Oskara Kolberga oraz innych publikacji

Instytut im. Oskara Kolberga

Przyjmuje zamówienia drogą mailową pod adresem instytut@oskarkolberg.pl
W zamówieniu należy podać wybrane tytuły (wraz z liczbą egzemplarzy), dokładny adres wysyłki, dane odbiorcy faktury oraz pisemne zobowiązanie do uiszczenia należności po otrzymaniu przesyłki.

Księgarnia Muzyczna "Kurant"

Rynek Główny 36
31-013 Kraków
tel./fax: (12) 422-98-59
e-mail: kmkurant@gmail.com

Antykwariat-Księgarnia im. J.K. Żupańskiego w Poznaniu

ul. Paderewskiego 3/5,
tel./fax (61) 852-63-12,
www.antykwariat.pl

Część tomów posiada także w sprzedaży

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Wrocław, ul, Szczytnicka 11,
tel. (071) 321-16-10

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze posiada w swej ofercie również liczne własne wydawnictwa.